Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων και η υποβολή εργασιών έχουν κλείσει.
Έχετε ήδη λογαριασμό;
Είσοδος

2o Συνέδριο Οικονομικού Σώματος

Η σύγχρονη οικονομική και διοικητική σκέψη ως επιταχυντής της λειτουργίας του οικονομικού ελιγμού στις Ένοπλες Δυνάμεις

Πολεμικό Μουσείο Αθήνας

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, 9:00 πμ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παρατίθεται ενδεικτική θεματολογία για το συνέδριο, εντός των παρακάτω πεδίων:

 

α. Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης.

 

β. Διαχείριση Κινδύνων (Risk management).

 

γ. Λογιστική Τυποποίηση – Λογιστικά Πρότυπα – Λογιστικά Σχέδια.

 

δ. Τεχνικές Αποτύπωσης Προϋπολογισμών – ΜΠΣ Π/Υ – Π/Υ Στόχων – Μηδενικής Βάσης.

 

ε. Ελεγκτικές Διαδικασίες – Ελεγκτικά Πρότυπα – Εσωτερικός Έλεγχος.

 

στ.Οικονομικά της Υγείας – Διοίκηση Στρατιωτικών Μονάδων Υγείας.

 

ζ. Αμυντικές Δαπάνες (hard power) – Υβριδικός Πόλεμος (smart power).

 

η. Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων των ΕΔ.

 

θ. Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων.

 

ι. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων - Ηγεσία.

 

ια. Αμυντική Βιομηχανία – Αμυντική Ναυτική Βιομηχανία.

 

ιβ. Αναμόρφωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

 

ιγ. Πλαίσιο Δημοσίων Ηλεκτρονικών Προμηθειών και Διαγωνισμών.

 

ιδ. Ενεργειακή Στρατηγική.

 

ιε. Κοινωνική Ασφάλιση στις ΕΔ - Αναλογισμός.

 

ιζ. Επιχειρησιακή Έρευνα – Εξεύρεση Βέλτιστης Λύσης.