Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων και η υποβολή εργασιών έχουν κλείσει.
Έχετε ήδη λογαριασμό;
Είσοδος

2o Συνέδριο Οικονομικού Σώματος

Η σύγχρονη οικονομική και διοικητική σκέψη ως επιταχυντής της λειτουργίας του οικονομικού ελιγμού στις Ένοπλες Δυνάμεις

Πολεμικό Μουσείο Αθήνας

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, 9:00 πμ

Προδιαγραφές Εργασιών

1. Μορφή αρχείου: .docx ή .doc.
2. Γλώσσα: Ελληνική.
3. Μέγεθος: 15-20 σελίδες (6000-9000 λέξεις). [αφορά σε συνολικό μέγεθος, συμπεριλαμβανομένων: περιεχομένων, βιβλιογραφίας, πινάκων, διαγραμμάτων, εικόνων κοκ].
4. Μορφοποίηση:
  • Τύπος Γραμματοσειράς: Times New Roman.
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12pt.
  • Διάστιχο: 1,5 γραμμή.
  • Περιθώρια: 2,5 εκ.
  • Να περιλαμβάνεται διαχωρισμός παραγράφων.
5. Δομή Εργασίας:
  • Περίληψη/Abstract στα ελληνικά.
  • Περιεχόμενα.
  • Κυρίως Κείμενο/Κεφάλαια.
  • Συμπεράσματα.
  • Βιβλιογραφία.
6. Βιβλιογραφικές Αναφορές : Στις εργασίες να περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές αναφορές, όπου απαιτείται καθώς και οι πηγές σε πίνακες, διαγράμματα, εικόνες κοκ (Βιβλιογραφία βάσει APA style).
7. Βιογραφικό σημείωμα : Μαζί με τις εργασίες να υποβληθεί και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της/των συγγραφέα/ων, σε μορφή κειμένου (έως 450 λέξεις).
8. Θεματική ενότητα : Με την υποβολή της εργασίας να επιλέγεται η αντίστοιχη θεματική ενότητα που κατά την κρίση του/της/των συγγραφέα/ων αφορά.
 
 

Προδιαγραφές Παρουσιάσεων

 • Μορφή αρχείου: .pptx
 • Γλώσσα: Ελληνική.
 • Πλήθος Διαφανειών: 10-25 διαφάνειες.
 • Χρόνος παρουσίασης: έως 20 λεπτά.


Συλλογικός Τόμος Πρακτικών 2ου Συνεδρίου

Το ΓΕΣ/ΔΟΙ προτίθεται να εκδώσει τις εργασίες του συνεδρίου σε αντίστοιχο συλλογικό τόμο πρακτικών. Κατά συνέπεια, οι υποβληθείσες εργασίες θα υποστούν επεξεργασία από επιμελητή πριν την έκδοσή τους και θα κοινοποιηθούν κατά την κρίση της Δνσης Οικονομικού του ΓΕΣ σε εκπαιδευτικά (στρατιωτικά και ακαδημαϊκά) ιδρύματα καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.